You, the petitioner
Niet gay genoeg def

Niet gay genoeg

3,683 signatures

Wekelijks staat LGBT Asylum Support LHBT asielzoekers bij in de rechtbank waarvan IND hun homoseksualiteit niet geloofwaardig vindt. Niet gay genoeg. Deze kwetsbare asielzoekers komen hier voor bescherming en niet omdat ze zich voor een rechter moeten verdedigen. Dat systeem moet veranderen.

Petition

We

vinden dat LHBT asielzoekers die in Nederland bescherming vragen, een eerlijke kans moeten krijgen.

 

observe

  • dat IND momenteel erg veel asielaanvragen van LHBT asielzoekers afwijst op basis van summiere en vage argumenten.

  • Dat er na een door IND genomen negatieve beslissing een erg lange weg volgt van talloze rechtszaken die niet alleen kostbaar zijn maar ook een uitputtingsslag voor kwetsbare asielzoekers.

  • Dat IND vrijwel niet afwijkt van een genomen beslissing, hoe gay de asielzoeker ook is.

 

and request

de staatssecretaris een nieuw systeem toe te laten, zodat bij een negatieve beslissing de LHBT asielzoeker zich kan wenden tot een geschillencommissie waar alle feiten ingebracht kunnen worden. Die commissie zal bestaan uit gedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen die vervolgens een voor de IND bindende uitspraak doet.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2017-09-05 
Answer expected:
2018-09-03 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Sandro Kortekaas 
Organisation:
LGBT Asylum Support 
Website:

History

Signatures

Updates

Minister zegt onderzoek toe over beoordeling asielaanvraag

Staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid heeft op verzoek van de Tweede Kamer een antwoord gegeven op de petitie: "Wel ben ik bereid, zoals aan uw Kamer toegezegd tijdens het begrotingsdebat van 30 november jl. (Handelingen II 2017/18, nr.

+Read more...

29, items 3 en 8), om te bezien of er nog verbeteringen mogelijk zijn in de manier waarop de beoordeling nu plaatsvindt. Daarbij heb ik uw Kamer ook meegedeeld dat, vanwege de actualiteit van het onderwerp, ook het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum zich al had voorgenomen om daar dit jaar onderzoek naar te doen."

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z00112&did=2018D00259

2018-01-11